Mēnešu arhīvi: septembris 2020

Mazā Jūdu Meitene

Dārgie draugi, kad rakstu jums šīs rindas, ir 8.septembris, kad Baznīca svin Jaunavas Marijas piedzimšanas svētkus. Šie svētki raisīja manī daudzas pārdomas, kurās es vēlētos dalīties ar jums.

Pirmkārt, par Jaunavas Marijas piedzimšanu kanoniskie evaņģēliji mums nevēstī ne vārda. Nav jāapšauba, ka Marija piedzima kā normāls vienkāršs bērns, taču Viņas dzimšanas apstākļi bija zināmi jau pirmo gadsimtu kristiešiem. Šeit būtu jāpastāsta, ka papildus četriem Evaņģēlijiem, kas tika atzīti par iedvesmoto Dieva Vārdu un iekļauti Jaunās Derības kanonā, pirmajos gadsimtos tika rakstīti arī citi dievbijīgi raksti, kas tika nosaukti par „evaņģēlijiem”. Daži no tiem tika atzīti kā tādi, kas ieved ticības maldos, un atmesti. Daži, kaut gan netika atzīti par iedvesmotu Dieva Vārdu, tomēr bija tik iedvesmojoši, ka tika ieteikti kā dievbijīga literatūra privātajai lasīšanai (savukārt, publiskajos dievkalpojumos drīkstēja lasīt tikai kanoniskās grāmatas).

Viens no tādiem rakstiem bija tā sauk tais „Jēkaba protoevaņģēlijs” priedēklis „proto” norāda uz aizsākumu, proti, priekšvēsturi, kas stāsta par notikumiem pirms Kristus piedzimšanas. Šis teksts it kā papildina faktus, kurus nemin Evaņģēliji, stāsta vairāk, sniedzot ziņas ne vien par Jēzus piedzimšanu, bet arī par Marijas piedzimšanu. Tieši no šā avota mēs varam uzzināt Marijas vecāku vārdus – Joahims un Anna. Kaut gan šis avots daudzos veidos cenšas notikušo klāstīt kā brīnumu virkni, tomēr daudzi tur minētie fakti mums vēstī arī par Marijas bērnības vienkāršiem notikumiem.

Saskaņā ar to mēs uzzinām, ka Marijas tēvs bija Jeruzalemes tempļa priesteris, kuru bija vairāki desmiti; ka viņš nodarbojās ar aitu audzēšanu (kuras arī upurēja templī), ka Marija kā pusaudze sāka mācīties meiteņu skolā pie tempļa. Proti, tas viss norāda uz Marijas dzīves cilvēcisko pusi – vienkāršu dzīves gaitu.

No četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem mēs uzzinām par Marijas dzīvi, sākot ar ercenģeļa apmeklējumu, kuram seko Viņas lielais piedzīvojums kopā ar Dievu. Marijas parastā un vienkāršā dzīve kļuva neparasta brīdī, kad Marija atbildēja Kungam: „Lai man notiek pēc Tava vārda”. Līdzīgi notiek arī ar katru no mums: mūsu parastā dzīve var kļūt neparasts piedzīvojums kopā ar Dievu brīdī, kad sakām Dievam „jā­vārdu”.

Tā jauniešu dziesmas „Esi sveicināta, Marija, mazā jūdu meitene” vārdi saņem jaunu nozīmi – „Mazā Jūdu Meitene” mūs mudina teikt Dievam „jā” mūsu parastajā ikdienas dzīvē, ik dienas atgriežoties pie Dieva un Viņa mīlestības, ik dienas piepildot savu dzīvi ar lūgšanu, piedzīvojot katru notikumu kā iespēju mīlēt un kalpot.

Publicēts Dievmātes Vēstīs 2020.09.

Please follow and like us: