Birku arhīvi: Svētie Raksti

Stundu Liturģijas „Dievs, nāc, glāb mani”

Dārgie draugi, atceraties, kā augustā biju rakstijis par otro no piecpadsmit „Augšupceļa Psalmiem”? Augustā apcerējām 121. psalmu, kas deva drosmi un ticību:

„Paceļu manas acis uz kalniem:
no kurienes man nāks palīdzība?
Mana palīdzība ir no Kunga!”

Jūdejas tuksnesis un Nāves jūra, Kumrānas nacionālais parks

Bet kādi psalmi seko tālāk? Lasot Bībeli, ir noderīgi pazīt konkrētas Rakstu vietas tapšanas laiku un iespējamos apstākļus, kuros dzīvoja iedvesmotais autors (vai autori?). Ja nu Psalmiem ir sākumā rakstīts „Dāvida psalms”, psalma autorību gan nebūtu uzreiz jāattiecina uz Dāvidu, jo bibliskajos tekstos tas var nozīmēt arī Dāvida ‘stilā’ vai viņa autoritātē (piem., Dāvida psalms 122. saka: „es priecājos, kad man teica iesim uz Kunga namu” – taču Kunga nams Jeruzalemē vēl nebija uzcelts!).

Turpiniet lasīt
Please follow and like us: